Golfen som sport
Generellt om golf

Golfen som sport

Golf är en sport med anor. Sporten baseras till stor del på precision och att spelaren behåller lugnet, vilket gör att den sticker ut lite i jämförelse med andra bollsporter. Golfen är känd som en väldigt sansad och civiliserad sport som dessutom är omringad av en rad regler både vad gäller kläder och sporten i sig. På den här sidan hittar du mycket mer information om sporten, vad du som utövare ska tänka på, vad du som åskådare ska tänka på, information om utbildningar, professionella golfspelare och mycket annat. Just den här texten kommer att ge dig en sammanfattning om sporten, dess historia och de generella reglerna.

Om golf

Som sport kräver golfen egentligen inte så mycket för att sätta igång och spela. Den kräver utrustning och en bana på antigen nio eller arton hål. Samtidigt kräver den en hel del av dig som spelare. Golf går ut på att ta sig runt en bana på det lägsta antalet slag och det är helt individuella resultat som räknas. Det vill säga, det är allra vanligast att spela golf individuellt, inte som en lagsport. Men det går att spela i lag också, det vill säga så kallat matchspel. Då baseras resultatet på samtliga spelares antal slag.

Kort historisk sammanfattning

Golf sägs vara en skotsk uppfinning och den lär ha tillkommit i Skottland redan på 1400-talet. Dock är inte experterna och forskarna helt överens om det egentligen refereras till golf i de lagar som hittats från 1400-talet. Vissa menar nämligen att det istället handlar om en form av landhockey, det vill säga, inte golf. Oavsett vem som har rätt i den här frågan är det en anrik sport med många hundra år i bagaget. Och det var i Skottland som den första golfklubben skapades i mitten av 1700-talet.

Regler

Generellt gäller det som bekant att ta sig runt golfbanan på så få slag som möjligt. Men det finns lite fler regler än så. Sporten kännetecknas av en tydlig tonvikt på att spelet ska spelas rättvist och spelarna ska bete sig schysst sinsemellan. Med det menas att bollen ska spelas där den är och på den bana så som banan ser ut, fast om det inte är möjligt så ska spelaren spela så nära det som möjligt.

I praktiken innebär det att bollen alltid ska spelas utifrån där den ligger. En spelare spelar individuellt om inget annat anges och därför bör inte spelaren motta hjälp under sitt spel. Andra exempel på praktiska regler är att bollen bara får bytas ut om den förstörs eller förloras. Och banan får inte förändras för att ge en viss spelare fördelar gentemot de andra spelarna. Samtidigt så finns det fall där viss förändring är godkänt, om det anses rättvist.